جزئیات دوره آموزشی

دپارتمان انرژي شرکت برنا با هدف ارتقای سطح کیفی بهره بردارای از باتری های سرب اسیدی، دوره های یک و دو روزه برگزار می کند. افراد شرکت کننده در این دوره ها گواهینامه انگلیسی شرکت در دوره را دریافت خواهند نمود.

دوره آموزش نصب، راه اندازی و بهره برداری باتری های سرب اسیدی به شرح ذیل است:

  • آشنایی با باتری سرب-اسیدی
  • انواع باتری سرب-اسید
  • نصب و راه اندازی
  • بهره برداری
  • علل خرابی
  • تست ظرفیت
  • احیا
فهرست