احیای تخصصی باتری
احیای تخصصی باتری

باتری های نیکل-کادمیم و نیکل-آهن بسته به تکنولوژی ساخت نیازمند سطوح مختلف تعمیر و نگهداری است. نگهداری این باتری ها مطابق استادارد های IEEE، IEC و EN انجام می پذیرد.

شرکت برنا انرژی دارای گواهی تایید پیمانکاری آماده ارائه خدمات تعمیر و نگهداری دوره ای باتری های قلیایی پایه نیکل مطابق استادارد های بین المللی به صنایع مختلف کشور است.

خدمات تعمیر و نگهداری شامل:

  • بازدید دوره ای 6 ماهه و یکساله
  • شارژ صحیح باتری ها
  • تنظیم ولتاژ نگهداری فلوت متناسب با دمای باتری خانه
  • اصلاح غلظت الکترولیت
  • تست ظرفیت سری باتری ها مطابق استاندارد
  • بازدید و مشاوره استاندارد سازی باتری خانه
فهرست